Smartbrush Angio

Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab.

Dokumentacja

Niniejsza instrukcja opisuje złożone oprogramowanie medyczne, którego należy używać z zachowaniem ostrożności.

Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu:

  • dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed zastosowaniem sprzętu,
  • zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.
Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05