Smartbrush Angio

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe innych firm

  • Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.

To oprogramowanie oparte jest częściowo na iTextSharp autorstwa Bruna Lowagiego i Paulo Soaresa.

Smartbrush Angio to oprogramowanie objęte prawami własności intelektualnej. Oprogramowanie Smartbrush Angio jest chronione prawem autorskim. Poza oprogramowaniem Smartbrush Angio na stacji roboczej Smartbrush Angio można instalować także inne aplikacje działające na licencji GNU General Public License. Oprogramowanie objęte prawem własności intelektualnej oraz wolne oprogramowanie są używane zgodnie z klauzulą „samego połączenia” (ang. mere aggregation) definiowaną przez GNU GPL. Pełny wykaz warunków GNU General Public License można znaleźć pod adresem:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Oznaczenie CE  • Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).
  • Zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG (MDD) Smartbrush Angio 1.0 jest wyrobem klasy IIb.

Instrukcje dotyczące utylizacjiUtylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna się odbywać wyłącznie zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej (dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono na stronie internetowej:

http://www.brainlab.com/weee

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05