RT QA

Spis treści

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

RT QA to oprogramowanie wykorzystywane do przeprowadzenia specyficznego dla pacjenta zapewnienia jakości (QA) dla planów leczenia stworzonych w oprogramowaniu Brainlab Elements do planowania leczenia.

Co więcej, RT QA zapewnia środki umożliwiające oddanie do użytku modeli wiązek dla algorytmów Pencil Beam i Monte Carlo do obliczania dawki oraz dla oprogramowania Elements do planowania leczenia.

Wiele wersji oprogramowaniaJeśli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka wersji oprogramowania RT QA, użytkownik zostanie poproszony o dokonanie wyboru z listy dostępnych wersji.

Opcje

Wybrać START , aby uruchomić wybraną wersję oprogramowania.

Kliknąć kółko obok Start by default , aby ustawić wybraną wersję jako domyślną. Następnie wybrać START .

Aby uruchomić inną wersję oprogramowania po ustawieniu wersji domyślnej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę schematu postępowania RT QA, żeby wybrać wersję z listy dostępnych wersji oprogramowania.

Zmienione daneJeśli dowolne zestawy danych (np. fuzja obrazów) lub obiekty (np. kształt guza) należące do wczytanego planu leczenia zostaną dodane, odznaczone lub zmienione w aplikacjach Elements na etapach pre-planning, plan zostanie dostosowany do tych zmian. Powyższy komunikat ostrzega o uruchomieniu schematu postępowania RT QA. Wybrać OK, aby potwierdzić i dostosować ostateczny plan RT do najnowszych zmian.

Nr art.: 60919-36PL

Data publikacji: 2019-05-02