Registration Software Spine Surface Matching

Nastavenie kamery a monitora

Základné informácie o nastavení

Artefakty spôsobené odrazmi, najmä počas registrácie, môžu viesť k nepresnostiam. Dbajte na to, aby svetelné zdroje ani predmety s vysokou odrazivosťou nenarúšali zorné pole kamery.

Laser kamery môže narúšať činnosť ďalších zariadení s infračerveným rozhraním na operačnej sále (napríklad diaľkových ovládačov, pulzných oxymetrov alebo mikroskopov citlivých na infračervené svetlo).

Výrobok č. 60919-91SK

Data wydania: 2020-01-23