Registration Software Spine Surface Matching

Standardowa rejestracja za pomocą wskaźnika

Podczas standardowej rejestracji za pomocą wskaźnika wykalibrowany wskaźnik przedłużony z ostrą końcówką jest obracany w celu pozyskiwania (rejestracji) określonych punktów orientacyjnych na kości pacjenta.

Przed pozyskiwaniem punktów przygotować powierzchnię kości. Punkty należy pozyskiwać bezpośrednio na powierzchni kości, nie na tkance, ponieważ mogłoby to prowadzić do niedokładnej rejestracji.

Jeśli końcówka wskaźnika odsunie się od kości podczas pozyskiwania punktów, punkty mogą zostać także uzyskane w powietrzu, co zmniejsza dokładność rejestracji. Podczas pozyskiwania punktów należy sprawdzić, czy końcówka wskaźnika znajduje się zawsze bezpośrednio na kości w skanowanym obszarze.Krok

Utrzymać końcówkę wskaźnika na wskazanym punkcie orientacyjnym i obrócić nieznacznie wskaźnik wokół jego końcówki.

  • Jeśli końcówka porusza się podczas obrotu, punkt nie zostanie pozyskany.
  • W przypadku pozyskania punktu oprogramowanie wskazuje następny punkt do pozyskania lub otwiera następny etap.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23