Registration Software Spine Surface Matching

Wprowadzenie do rejestracji

Informacje ogólne

Podczas rejestracji oprogramowanie mapuje przedoperacyjne dane obrazowe pacjenta na fizyczną anatomię kręgosłupa pacjenta w aktualnej pozycji.

Prawidłowa rejestracja jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dokładność nawigacji. Rejestracje muszą zostać zweryfikowane jako dokładne i odpowiednie dla procedury, aby zapewnić niezawodną dokładność nawigacji.

Przed rozpoczęciem

Należy dokładnie przeczytać istotne części instrukcji obsługi instrumentu Spine and Trauma.

Wymagania dotyczące zestawu obrazów

Aby zapewnić wystarczającą dokładność, zeskanować pacjenta jak opisano w protokole skanowania Spine and Trauma.

Poniższe wymagania dotyczące zestawu obrazów obowiązują w przypadku wszystkich skanów:

  • Zestaw obrazów musi zawierać cały obszar zainteresowania na anatomii pacjenta.
  • Muszą to być dane TK lub XT.
Przestroga

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23