Registration Software Spine Surface Matching

Sposób otwierania oprogramowaniaKrok

1.

Wybrać pacjenta.

Więcej informacji na temat wyboru pacjenta i danych, patrz instrukcja obsługi oprogramowania Patient Data Manager.

2.

Wybrać wszystkie odpowiednie dane pacjenta i wszelkie zdefiniowane obiekty istotne dla zabiegu. Wyświetlone zostaną wszystkie aplikacje dla dedykowanego schematu postępowania.

3.

Wybrać Registration w schemacie postępowania Spine.

4.

Wybrać Surface Matching Registration w opcjach Registration.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23