Registration Software Spine Surface Matching

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Podczas rejestracji metodą dopasowania obszarów użytkownik definiuje kość, na której operuje, a następnie oprogramowanie prowadzi go przez proces pozyskiwania punktów na kręgu pacjenta, najpierw w określonych obszarach, następnie w miejscach, w których można je w najlepszy sposób pozyskać na kości.

Oprogramowanie dokonuje następnie dopasowania pozyskanych punktów do skanów TK pozyskanych przed zabiegiem w celu ustalenia układu współrzędnych do nawigacji.

Przestroga
Przestroga

Przygotowanie pola operacyjnego

Oprogramowanie Registration Software Spine Surface Matching jest przeznaczone wyłącznie do zabiegów w obrębie kręgosłupa.

Przestroga
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23