Registration Software Spine Surface Matching

Korzystanie ze wskaźnika

Informacje ogólne

Wskaźnik przedłużony z ostrą końcówką jest używany w celu dopasowania wirtualnej pozycji i przedstawienia 3D kości pacjenta w oprogramowaniu do rzeczywistej pozycji na ciele pacjenta. Może być stosowany niezależnie lub z jednorazowym klipsem zdalnego sterowania.

Umożliwia to oprogramowaniu dostarczenie informacji nawigacyjnych podczas operacji.

Pozyskanie punktu oznacza, że oprogramowanie zapisało pozycję końcówki wskaźnika względem pozycji kości według układu referencyjnego.

Tymi środkami oprogramowanie:

  • określa miejsce struktury kostnej względem układu referencyjnego,
  • umieszcza pozyskany punkt orientacyjny w prawidłowej pozycji względnej na modelu 3D kości.

Obsługa wskaźnika

Do pozyskiwania punktów należy używać wyłącznie wskaźnika przedłużonego z ostrą końcówką.

Ostrzeżenie

Dokładność wskaźnikaKażdy wskaźnik jest wyposażony w przyrząd pomiarowy, który służy do zabezpieczenia wskaźnika przed uszkodzeniami i zapewniania maksymalnej dokładności wskaźnika.

Przed rozpoczęciem operacji należy użyć go, aby sprawdzić, czy wskaźnik nie został zgięty.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić dokładność wskaźnika za pomocą wskaźnika testu, upewniając się, że końcówka wskaźnika pokrywa się z odpowiednim bolcem miernika na przyrządzie pomiarowym wskaźnika.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23