Registration Software Spine Surface Matching

Wprowadzenie do Spine Surface Matching

Informacje ogólne

Registration Software Spine Surface Matching to oparte na ekranie dotykowym oprogramowanie do rejestracji śródoperacyjnej. Umieszczenie instrumentów chirurgicznych w trójwymiarowej nakładce odwzorowującej zestawy obrazów anatomicznych, np. TK i/lub XT, może wspomóc chirurga podczas różnych interwencji chirurgicznych.

Oprogramowania Registration Software Spine Surface Matching należy użyć do rejestracji pozycji pacjenta względem skanów przedoperacyjnych przed przystąpieniem do nawigacji chirurgicznej.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23