Registration Software Spine Surface Matching

Wprowadzenie do weryfikacji rejestracji

Informacje ogólne

Po rejestracji, kiedy wskaźnik lub nawigowany instrument i układ referencyjny znajdują się w polu widzenia kamery, otwiera się ekran weryfikacji rejestracji.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

W związku z propagacją błędów dokładność nawigacji może być zmniejszona w niektórych obszarach i dlatego ważna jest szczegółowa weryfikacja.

Zweryfikować dokładność w wielu punktach orientacyjnych, zwłaszcza w obszarze zainteresowania. Jeśli obszar zainteresowania jest niedostępny, zweryfikować obszary znajdujące się jak najbliżej obszaru zainteresowania.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23