Registration Software Spine Surface Matching

Poprawa dokładności rejestracji

Informacje ogólne

Jeśli rejestracja zostanie uznana za nieakceptowalną, otworzy się okno dialogowe No Match Found. Alternatywnie, jeśli w trakcie weryfikacji wzrokowej użytkownik zaobserwuje istotne odchylenie, należy sprawdzić dokładność wskaźnika i/lub wybrać No. Aby kontynuować, wybrać jedną z wyświetlonych Improvement Options.

Opcje poprawy rejestracji dopasowania powierzchni

OpcjaOpis


Otwiera okno dialogowe rejestracji w celu pozyskania 10 dodatkowych punktów, które są oznaczone innym kolorem.Otwiera etap definiowania poziomu, aby ponownie zaplanować lub ponownie pozyskać wyrostek kolczysty, blaszkę lewą i blaszkę prawą.Odrzuca zarejestrowane punkty i otwiera nową rejestrację.Odrzuca zarejestrowane punkty i zamyka oprogramowanie.Zamyka okno dialogowe.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23