Registration Software Spine Surface Matching

Sposób pozyskiwania punktów

Przestroga
Przestroga


Krok

1.

Używając wskaźnika lub klipsa zdalnego sterowania, pozyskać każdy z trzech punktów orientacyjnych określonych podczas definiowania poziomu.

Należy pamiętać, aby wykonać pozyskiwanie punktów na tym samym kręgu, który został określony w definicji poziomu.

Zdefiniowane punkty orientacyjne są podświetlone na niebiesko, zielono i czerwono.

2.

Pozyskać 17 dodatkowych punktów w różnych pozycjach w obrębie kręgu będącego przedmiotem zainteresowania. Pamiętać, aby pozyskać punkty na różnych głębokościach.

3.

Pasek postępu wskazuje, ile punktów zostało pozyskanych. Po zakończeniu otworzy się ekran weryfikacji.

Zweryfikować dokładność rejestracji.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23