Registration Software Spine Surface Matching

Kameran ja monitorin valmistelu

Valmistelua koskevia huomautuksia

Heijastusten aiheuttama artefaktit, erityisesti rekisteröinnin aikana, voivat aiheuttaa epätarkkuutta. Varmista, että valonlähteitä tai erityisen voimakkaasti heijastavia esineitä ei ole kameran kuvausalalla.

Kameran laser voi häiritä muita infrapunapohjaisia leikkaussalilaitteita, kuten kauko-ohjaimia, pulssioksimetrejä tai IR-valolle herkkiä mikroskooppeja.

Art. nro: 60919-91FI

Data wydania: 2020-01-23