Registration Software Spine Surface Matching

Opsætning af kamera og monitor

Overvejelser vedr. opsætning

Artefakter på grund af refleksioner kan – især under registrering – forårsage unøjagtigheder. Kontrollér, at lyskilder eller kraftigt reflekterende genstande ikke påvirker kameraets synsfelt.

Kameraets laser kan påvirke andet udstyr på operationsstuen, der benytter infrarøde stråler, såsom fjernbetjeninger, pulsoximetre eller IR-følsomme mikroskoper.

Art-nr.: 60919-91DA

Data wydania: 2020-01-23