Registration Software Spine Surface Matching

Nastavení kamery a monitoru

Aspekty nastavení

Artefakty způsobené odrazy, zejména během registrace, mohou způsobit nepřesnost. Ujistěte se, že zorné pole kamery nenarušují světelné zdroje nebo vysoce odrazivé předměty.

Laser kamery může narušovat ostatní infračervené operační zařízení, například dálkové ovládání, pulsní oximetry nebo IR mikroskopy.

Číslo výrobku: 60919-91CS

Data wydania: 2020-01-23