Instrument Selection

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Oprogramowanie Instrument Selection umożliwia wybieranie i kalibrację instrumentów w systemie do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych.

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-88PL

Data wydania: 2020-01-23