Hip

Żądana instrukcja obsługi nie jest obecnie dostępna w wybranym języku. Wybrano domyślnie język angielski.

Spis treści

English

Instrument Handling

Correct Handling

Warning
Warning
Warning

Sterilization

Warning
Warning

MR Safety

Caution
Art-No. 60920-23EN

Data wydania: 2020-06-08