Cranial Navigation System Navigation

Wstęp

Informacje ogólneDo zapewnienia dokładności nawigacji niezbędne jest prawidłowe ustawienie systemu. Ustawić system w taki sposób, aby nie utrudniał pracy chirurgowi i starannie ułożyć pacjenta. Upewnić się, że głowa pacjenta jest sztywno unieruchomiona w obejmie głowy.

Zarejestrować pacjenta w żądanej pozycji zabiegu, gdyż każde przesunięcie głowy pacjenta po rejestracji zmniejsza dokładność nawigacji.

  • Jeśli głowa pacjenta przesunie się, ale położenie względem układu referencyjnego się nie zmieni (np. w razie przesunięcia stołu operacyjnego), zweryfikować dokładność.
  • Jeśli głowa pacjenta przesunie się względem układu referencyjnego (np. w razie zmiany położenia głowy pacjenta w obejmie głowy, przesunięcia układu referencyjnego), ponownie wykonać rejestrację.
Nr art.: 60919-93PL

Data wydania: 2020-04-02