Camera

Wersja oprogramowania: 3.0
Wersja: 1.0

Podłączanie kamery

Konfiguracja kamery

Po skonfigurowaniu kamery na sali operacyjnej należy podłączyć ją do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab.

Ograniczenia podłączenia do sieci szpitalnej

W przypadku niektórych instalacji można podłączyć kamerę do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab za pomocą sieci szpitalnej, wykorzystując łączność sieci LAN. Ta opcja zależy od rodzaju zainstalowanej kamery i od ograniczeń miejscowych. Jeśli w danym regionie połączenie przez sieć LAN nie jest dozwolone, ta funkcja jest niedostępna.

Informacje dotyczące ograniczeń w regionie lub ograniczeń związanych z zainstalowaną kamerą można uzyskać od pomocy technicznej firmy Brainlab.

Wybór kamery

Jeśli w momencie otwarcia oprogramowania Camera żadna kamera nie jest podłączona, otworzy się strona Connect to a Camera.

Jeśli połączenie z kamerą zostało nawiązane wcześniej, po uruchomieniu oprogramowania otworzy się strona pola widzenia kamery. Należy wybrać przycisk Connection na stronie głównej, aby uzyskać dostęp do strony Connect to a Camera, na której można sprawdzić status połączenia.Nr

Element

Device: nazwa kamery

Serial Number: wydrukowany na tabliczce znamionowej wózka kamery

Status: dostępność urządzenia

Connect/Disconnect: inicjuje/kończy połączenie kamery ze stacją nawigacyjną firmy Brainlab

Status kameryStatus

Znaczenie

Available (Last used)

Kamera jest dostępna do połączenia. To jest kamera, która jako ostatnia była podłączona do używanej stacji nawigacyjnej firmy Brainlab.

Available

Kamera jest dostępna do połączenia.

Connected

Kamera jest podłączona do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab.

Occupied

Kamera jest podłączona do innej stacji nawigacyjnej firmy Brainlab i nie jest dostępna.

Selected

Kamera była podłączona, ale połączenie zostało zerwane. Kamera nadal jest wybrana w celu użycia.

Aby ponownie nawiązać połączenie, należy ponownie podłączyć kamerę.

Rozwiązywanie problemów związanych z podłączeniem kamery

Oprogramowanie Camera służy do podłączania kamery do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab za pośrednictwem sieci szpitalnej.

W razie problemów (np. gdy nie można nawiązać połączenia, połączenie jest zrywane, dane dotyczące wykrywania są uszkodzone) należy sprawdzić status kamery na stronie Connect to a Camera.

Jeśli połączenie za pośrednictwem sieci szpitalnej jest niemożliwe, należy podłączyć kamerę bezpośrednio do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab za pomocą kabla LAN.

Gdy kamera jest podłączona bezpośrednio za pomocą kabla LAN, po uruchomieniu oprogramowania otwiera się pole widzenia kamery (nie zaś strona Connect to a Camera).

Nr art.: 60920-18PL

Data wydania: 2020-06-18