Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Rozpoczynanie schematu postępowania w trakcie operacji

Krok

1.

Wykonaj obrazowanie śródoperacyjne (np. iCT). Za pomocą AIRO uruchom aplikację Automatic Registration w oprogramowaniu systemu do nawigacji czaszkowej.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Automatic Registration.

2.

Użyj opcji Image Fusion, aby połączyć obraz śródoperacyjny z przedoperacyjnym zestawem danych MR.

3.

Użyj opcji SmartBrush, aby oznaczyć konturem szczątkową objętość guza.

4.

Użyj aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis do obliczenia możliwości przeprowadzenia radioterapii.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04