Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Charakterystyka urządzenia

Charakterystyka urządzenia i profil urządzenia stosowanego do obliczania dawki to:

  • Novalis Tx z Varian 120 HD MLC

  • Uśrednione dane wiązki z wielu urządzeń

  • Step-and-shoot IMRT

  • Nominalna energia wiązki 6 MV

  • Brak pól podzielonych

  • Brak pól świetlnych

Profil urządzenia Novalis Tx, oparty na uśrednionych danych z rzeczywistych pomiarów Novalis Tx, jest wykorzystywany do obliczenia dawek w aplikacji. Jeśli akcelerator liniowy stosowany podczas leczenia pacjenta jest gorszy od urządzenia Novalis Tx, system terapii może nie umożliwić osiągnięcia porównywalnej jakości planu.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04