Adaptive Hybrid Surgery Analysis

El sistema no reconoce el manual solicitado.

Spis treści

DVH guzaZalecenia i cele są przedstawiane jako punkty na DVH. Aby zobaczyć więcej informacji, ustaw kursor myszy na punkcie. Wyświetlana jest dawka maksymalna i minimalna oraz współczynnik dostosowania .

Informacje w oknie podręcznymNrElementOpis

Zalecenie (trójkąt)
  • Constraint: Ustaw na 99,0%; guz powinien otrzymać dawkę 54,0 Gy
  • Dose: 54,23 Gy (dawka rzeczywista)
  • Volume: 99,1% (objętość rzeczywista, otrzymuje dawkę 54,23 Gy)
  • CI: Tutaj wykorzystywany jest odwrócony współczynnik dostosowania Paddicka
  • Max. Dose Relation: Stosunek zalecenia do dawki maksymalnej (np. 54 Gy/60,48 Gy = 0,893 → 89,3%)

Cel (niebieskie kółko)Cel dla pożądanej zgodności rozkładu dawki dla PTV.

Widok DVH wyświetla DVH Constraint Violated, jeśli zalecenie nie zostało spełnione.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04