Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Przygotowanie do Adaptive Hybrid Surgery Analysis z Image Fusion

Użyj opcji Image Fusion, aby połączyć skany (TK, MR itd.), które mają zostać wykorzystane do planowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Image Fusion.

Zestaw danych zawierający OAR musi zostać prawidłowo wyrównany. Wszystkie inne zestawy danych muszą zostać wyrównane/połączone z zestawem danych zawierającym OAR.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04