Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Rozpoczynanie schematu postępowania przed operacjąKrok

1.

W Cranial wybierz schemat postępowania Adaptive Hybrid Surgery.

Zostanie wyświetlony ekran Patient Browser.

2.

Wybierz odpowiedni zestaw danych pacjenta.

3.

Wyświetlone zostaną Elements dostępne dla tego schematu postępowania.

4.

Wybierz DICOM Viewer, aby przeglądać aktualny stan zestawu obrazów.

5.

Wybierz zestaw danych.

  • Domyślnie uwzględniane są wszystkie zestawy obrazów i obiekty w zestawie danych.
  • Aby usunąć zaznaczenie, kliknij znajdujący się obok symbol X.

6.

Aby przejść od jednego Element do kolejnego w schemacie postępowania (np. po zakończeniu korzystania z DICOM Viewer), wybierz Done w Element.

7.

Wybierz Image Fusion, aby połączyć zestawy obrazów.

8.

Wybierz SmartBrush, aby dodać kontur do odpowiedniego obiektu lub obiektów guza w celu przeprowadzenia analizy rozkładu dawki.

OAR są zaznaczane konturem podczas autosegmentacji. Przejrzyj OAR i w razie konieczności dostosuj je.

9.

Wybierz aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04