Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Sprawdzanie rozkładu dawki

Widoki dawkiZa pomocą opcji dostępnych w menu Dose można przeglądać rozkład dawki w odniesieniu do OAR i guza.

Opcja widoku

Opis

Dose Off

Przeglądanie samych obiektów. Linie izodozy nie są wyświetlane.

Dose Distribution

Wyświetlanie rozkładu dawki. Linie izodozy są wyświetlane.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04