Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Rozpoczynanie schematu postępowania Intraoperative Structure Update

Krok

1.

W Content Manager wybierz Intraoperative Structure Update i zaktualizuj szczątkową objętość guza.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Intraoperative Structure Update.

2.

Użyj aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis do obliczenia możliwości przeprowadzenia radioterapii.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04