Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Automatyczne początkowe reguły wyboru guza

Po uruchomieniu aplikacji dostępne zalecenia są obliczane bez dalszej interakcji ze strony użytkownika, kiedy wybrany zostanie co najmniej jeden obiekt typu „guz”.

Jeśli wczytanych zostanie wiele obiektów typu guz, można wybrać inny wczytany obiekt typu guz za pomocą menu Data lub przełączając obiekty na pasku narzędzi.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04