Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Funkcje wyświetlania

Opcje wyświetlania

PrzyciskFunkcja


Pan: Wybierz przekrój obrazu i przeciągnij go kursorem myszy:

  • Przekroje 2D: Przesuwanie przekrojów
  • Przekroje 3D: Obracanie przekrojów


Scroll: Przeciągnij kursor myszy przez przekrój do góry lub w dół.

Można również kliknąć przekrój obrazu i przewinąć rolkę myszy.Zoom: Przeciągnij kursor myszy:

• W górę, aby zmniejszyć

• W dół, aby powiększyć

Można również kliknąć przekrój obrazu i zmniejszyć/powiększyć, jednocześnie przytrzymując klawisz.

Ctrl i przewijając rolkę myszy w górę lub w dół.Windowing: Kliknij przekrój obrazu i przeciągnij kursor myszy, aby poprawić widoczność kontrastu struktury.

• Przeciągnij w górę/dół, aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę jednostek Hounsfielda / poziom wartości szarości.

• Przeciągnij w prawo/lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę jednostek Hounsfielda / szerokość okna wartości szarości.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04