Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Analiza guzaAplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizuje potencjalny wpływ każdego planu opracowanego na podstawie szablonu na każdy guz.

W przypadku każdego planu rzeczywisty wynik dla guza jest wyświetlany z wartością określoną (w nawiasie). W przypadku guzów wartości określone definiują zalecenie dla minimalnego pokrycia objętości i cel dla współczynnika dopasowania.

 • Volume Coverage (%): Wskazuje, jak dużo objętości guza powinno zostać pokryte dawką. Wartość określona (w nawiasie) to minimalne pokrycie objętości wymagane w przypadku akceptowalnego planu.

 • Conformity Index (CI): Wskazuje stopień zgodności objętości rozkładu dawki z rozmiarem i kształtem objętości docelowej z uwzględnieniem kwestii związanych ze zdrową tkanką. Wartość określona (w nawiasie) to maksymalny CI wymagany w przypadku akceptowalnego planu.

Wskaźniki wizualne

Te wskaźniki wizualne są wykorzystywane w symbolach.

 • Zielony: Zalecenie Volume Coverage (%) lub cel Conformity Index (CI) zostały spełnione.

 • Czerwony: Zalecenie Volume Coverage (%) lub cel Conformity Index (CI) zostały naruszone.

SymbolOpis


(Wszystkie zielone)

 • Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało spełnione.
 • Cel dla Conformity Index (CI) został spełniony.


(Zielony na zewnątrz, czerwony wewnątrz)

 • (Zielony) Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało spełnione.

 • (Czerwony) Cel dla Conformity Index (CI) został spełniony.(Czerwony na zewnątrz, zielony wewnątrz)

 • (Czerwony) Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało naruszone.

 • (Zielony) Cel dla Conformity Index (CI) został spełniony.(Wszystkie czerwone)

 • Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało naruszone.

 • Cel dla Conformity Index (CI) został naruszony.


(Szary)

Obliczenie ważnego planu dawki dla tego zestawu danych jest niemożliwe. Może to wynikać z następujących przyczyn:

 • Guz jest zbyt duży.

 • Volume Coverage (%) i Conformity Index (CI) zostały zignorowane.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04