Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Schemat postępowania podczas operacji

W celu ustalenia możliwości zastosowania radioterapii po zmniejszeniu objętości guza w trakcie zabiegu chirurgicznego należy zaktualizować objętość guza za pomocą obrazowania śródoperacyjnego lub aplikacji Intraoperative Structure Update.

Opcje schematu postępowania to:

Opcje
  • Schemat postępowania podczas operacji
  • Schemat postępowania Intraoperative Structure Update

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04