Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem

Zgodne platformy firmy Brainlab

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis jest zgodna z następującymi platformami firmy Brainlab:

  • Buzz 1.0, 2.0
  • Curve 1.0, 1.1, 1.2

Inne platformy firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne platformy firmy Brainlab. Ewentualne pytania dotyczące zgodności należy kierować do pomocy technicznej firmy Brainlab.

Zgodne wyroby medyczne innych firm

To oprogramowanie może eksportować dane do systemów „Record and Verify” z wykorzystaniem formatu DICOM.

Zgodność ze standardem DICOM

Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM można znaleźć na stronie www.brainlab.com/DICOM.

Przestroga
Przestroga

Interfejsy DICOM innych producentów

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Przestroga

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Autoryzowane oprogramowanie medyczne innych producentów

Dopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie następującego oprogramowania medycznego na tej samej stacji roboczej co Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

Oprogramowanie medyczne innych producentówWersjaKomentarz
RayStation firmy RaySearch Laboratories AB4.7System do planowania radioterapii.
InverseArc firmy RaySearch Laboratories AB1.0Przekształca plany terapii w równoważne plany VMAT (wolumetryczna modulowana terapia łukowa).

Pozostałe oprogramowanie innych firm

Firma Brainlab zaleca stosowanie wyłącznie systemów wymieniających rejestracje w sposób zalecany przez profil Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Integracja zakładów opieki zdrowotnej – radiologia onkologiczna, IHE-RO) (http://www.ihe.net/) na Multimodality Registration for Radiation Oncology (Rejestracja wielomodalności w radiologii onkologicznej). Definicje podane w tym dokumencie zostały określone przez grupę lekarzy oraz dostawców i dotyczą schematów postępowania oraz powiązanych kwestii bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Zdalna pomoc techniczna

Na życzenie klienta stacja robocza Adaptive Hybrid Surgery Analysis może zostać wyposażona w opcję zdalnego dostępu do pomocy technicznej firmy Brainlab. Zdalna pomoc techniczna firmy Brainlab jest dostępna przy użyciu oprogramowania iHelp 6.1 (Axeda).

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04