Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Rzeczywiste i określone wartości wyświetlane dla guzów i OARWartości są wyświetlane dla każdego guza (strona lewa) i każdego OAR (strona prawa) w postaci wartości rzeczywistej (wartości określonej).

NrElement

Wartość rzeczywista. Jest to aktualny wynik optymalizacji planu. Wartości rzeczywiste są zlokalizowane po lewej stronie i są podświetlone na zielono lub czerwono w przypadku guzów bądź na czerwono lub żółto w przypadku OAR.

Symbol. Pierścień zewnętrzny ma kolor wartości górnej, a pierścień wewnętrzny ma kolor wartości dolnej.

Wartość określona. Jest to wartość ustalona przez szablon, która powinna zostać osiągnięta w przypadku dobrego planu. Te wartości z szablonu są określane na podstawie publikacji klinicznych i informacji od lekarzy i są one aktualne. Nie można ich zmienić. Wartości określone są podane w nawiasach po stronie prawej.

Więcej informacji na temat wartości określonych dla guzów i OAR – patrz niżej.

Jeśli interpretacja obliczonych wyników jest niejasna, należy zawsze skonsultować się z onkologiem-radiologiem.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04