Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Schemat postępowania przed operacjąW celu ustalenia możliwości zastosowania radioterapii przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego należy postępować zgodnie ze schematem postępowania przed operacją, który składa się z sekwencji Brainlab Elements:

NrElementOpis

DICOM ViewerPrzeglądanie danych.

Image FusionŁączenie zestawów obrazów.

SmartBrush

Konturowanie guzów dla różnych stanów resekcji i przeglądanie/dostosowanie obiektów narażonych na ryzyko (OAR).

Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Obliczanie i porównywanie potencjalnych planów radioterapii dla różnych obiektów guzów.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04