Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Ponowne sprawdzenie poprawności oprogramowania

Do tej procedury powinien być dostępny co najmniej jeden pacjent DICOM.

Krok

1.

Wybierz pacjenta w Patient Browser.

2.

Wybierz wszystkie istotne obiekty i kontur obiektu typu guz za pomocą SmartBrush.

3.

Uruchom aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis i poczekaj na obliczenie wszystkich frakcji.

4.

Przełączaj między różnymi schematami frakcjonowania.

5.

Sprawdź różne narządy narażone na ryzyko.

6.

Sprawdź widoki ACS, DVH i 3D.

7.

Sprawdź, czy możliwe jest przesuwanie, powiększanie/pomniejszanie, przewijanie i okienkowanie.

8.

Zamknij aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis, wybierając Done.

9.

Sprawdź wydruk.

Ponowne sprawdzanie poprawności zostało zakończone.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04