Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Układ Table ViewGłówny ekran układu Table View zawiera tabelę Radiation Plan Analysis.

NrElement

Wybór szablonu: Aby przełączać między szablonami, wybierz strzałkę obok aktualnego szablonu obliczania zalecenia. Otworzy się menu rozwijane, w którym można wybrać szablon rozkładu dawki.Porównanie planów szablonów: Kolumna zawiera wyniki dla 30, 5 i pojedynczego planu frakcjonowanego.

  • Wybierz kolumnę, aby wyświetlić odpowiadający rozkład dawki w widoku osiowym, czołowym lub strzałkowym (ACS).

  • Wybierz wiersz, aby wyśrodkować obiekt na widokach obrazów, i rozwiń go (wiersz guza jest zawsze rozwinięty).

  • W przypadku wielu obiektów typu guz wybierz strzałkę wstecz w wierszu guza, aby przejść do widoku wyboru guza.

Zestaw obrazów z dodanym konturem powierzchni i rozkładem dawki. Po otwarciu aplikacji widoki są automatycznie centrowane na wybranym guzie.

Przestroga
Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04