Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Korzystanie z systemu

Zalecenia dotyczące stosowania

System RT Elements to aplikacje do planowania leczenia w radioterapii znajdujące zastosowanie w terapii zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi, a także zmian pozaczaszkowych (terapia metodą stereotaktyczną lub konformalną, planowana komputerowo i prowadzona z wykorzystaniem akceleratora liniowego (linac)).

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis jako część systemu RT Elements symuluje zautomatyzowany, oparty na szablonie plan radioterapii. Symulowany plan jest przeznaczony do oceny terapii, np. podczas konsyliów onkologicznych lub na salach operacyjnych.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04