Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Przygotowanie do Adaptive Hybrid Surgery Analysis z SmartBrush

Użyj opcji SmartBrush w celu posegmentowania obiektów guza i obiektów będących przedmiotem zainteresowania na skanach. Więcej informacji na temat wykonywania tej czynności można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania SmartBrush.

W przypadku Adaptive Hybrid Surgery Analysis ważne jest:

  • Zdefiniowanie co najmniej jednego guza docelowego jako obiektu (np. typu Tumor).

  • Przejrzenie OAR utworzonych przez autosegmentację dla Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04