Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Sprawdzanie DVH dla obiektuKrok

1.

Aby wyświetlić DVH dla obiektu, należy wybrać ten obiekt z listy .

2.

Kliknij koniec osi i przeciągnij, aby zmienić skalę Volume.

3.

Ustaw kursor myszy w punkcie , aby zobaczyć więcej danych.

4.

Kliknij koniec osi i przeciągnij, aby zmienić skalę Dose.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04