Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Rozpoczęcie pracy

Kontekst

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis umożliwia porównywanie efektów planów potencjalnej radioterapii dla pacjentów z łagodnymi nowotworami. Pomaga to zdecydować, czy:

  • Radioterapia jest właściwą metodą leczenia guza (np. łagodnych guzów podstawy czaszki)

  • Należy wykonać zabieg chirurgiczny w celu umożliwienia radioterapii

Aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis można zastosować przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

  • Nie wolno polegać wyłącznie na oprogramowaniu w kontekście wykonywania zabiegu chirurgicznego.

  • Zagrożenia związane z zabiegiem chirurgicznym są zawsze ważniejsze od zagrożeń wskazanych przez to oprogramowanie.

  • To oprogramowanie nie wskazuje, w którym miejscu należy wykonać resekcję objętości guza. Określenie zakresu subtotalnej resekcji guza zależy wyłącznie od decyzji lekarza i jego doświadczenia.

  • Ponieważ aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis nie tworzy ostatecznego planu terapii, ostateczny plan terapii może być odmienny. Problematyczne obszary widoczne na GUI (np. obszary aktywacji dawki) nie zagrażają bezpośrednio pacjentowi.

  • Oprogramowanie wskazuje tylko zagrożenia związane z symulacją radioterapii. Zagrożenia związane z zabiegiem chirurgicznym nie są uwzględniane w tabeli radiation plan analysis i muszą zostać ujęte w procesie decyzyjnym przez chirurga.

  • Należy dokładnie sprawdzić, czy ten sam obiekt guza został wybrany we wszystkich aplikacjach stosowanych w schemacie postępowania (np. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, nawigacja czaszkowa i Intraoperative Structure Update).

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04