Spine Planning

Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing

De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven die met zorg moet worden gebruikt.

Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:

  • deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
  • altijd toegang hebben tot deze handleiding.
Art-Nr.: 60920-06NL

Uitgiftedatum: 2020-03-09