Spine Planning

Doelgebied definiërenStap

1.

Selecteer de wervels waarin u van plan bent schroeven te plaatsen .

De geselecteerde wervels worden gemarkeerd.

2.

Selecteer Next om de selectie te bevestigen.

3.

De software labelt de wervels op niveau . Controleer dat de labels in de software overeenkomen met het daadwerkelijke wervelniveau van de patiënt.

  • Als de labels correct zijn, selecteer dan Confirm.
  • Als de labels incorrect zijn, selecteer dan Discard. Wervels worden generiek gelabeld.
Art-Nr.: 60920-06NL

Uitgiftedatum: 2020-03-09