Spine Planning

Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Brainlab handelsmerken

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

Patentinformatie

Dit product is mogelijk gedekt door een of meerdere patenten of uitstaande patentaanvragen. Ga voor informatie naar: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en auteursrechtinformatie vindt u via de onderstaande koppelingen:

CE-markeringDe CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn van de raad 93/42/EEC (de “MDD”).

Spine Planning is onderdeel van het Spine & Trauma Navigation System, dat een Klasse IIb-product is volgens de richtlijn medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor medische hulpmiddelen.

Art-Nr.: 60920-06NL

Uitgiftedatum: 2020-03-09