Cranial SRS

Inhoudsopgave

Aan de slag

Achtergrond

Cranial SRS behoort tot de familie van RT Elements die worden gebruikt voor de planning van bestralingsbehandelingen. Elk RT Element is ontwikkeld als ondersteuning voor de behandelingsplanning voor specifieke indicaties.

Cranial SRS maakt enkelvoudige laesieplanning met behulp van een VMAT (volumetrisch gemoduleerde boogtherapie)-optimalisatie mogelijk, waardoor dosismodulatie mogelijk wordt met zowel de MLC-lamelposities als de dosissnelheid of de gantrysnelheid. Het maakt met name planning mogelijk voor laesies in de hersenen die baat hebben bij dosismodulatie, zoals grote tumoren in de nabijheid van risico-organen met een complexe geometrie. Deze indicaties zijn onder andere vestibulair schwannoom, hypofyse-adenoom, meningioom en glioom. Cranial SRS kan ook worden gebruikt voor de behandeling van vasculaire anomalieën, zoals een arterioveneuze malformatie (AVM).

Gegevens importeren

Art-Nr.: 60919-41NL

Publicatiedatum: 2019-02-28