Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

Ansluta till kameran

Installation av kameran

Efter att kameran installerats i operationssalen ska den anslutas till Brainlabs navigeringsstation.

Begränsningar i sjukhusets nätverksanslutning

Vid vissa installationer kan man ansluta kameran till en Brainlab navigeringsstation via sjukhusets nätverk med hjälp av en LAN-anslutning. Detta alternativ beror på den installerade kameran och lokala begränsningar. Om LAN-anslutning inte är godkänt i din region är denna funktion inte tillgänglig.

Kontakta Brainlabs support för att få information om begränsningar i din region eller begränsningar för den installerade kameran.

Val av kamera

Om inte kamera är ansluten när programvaran Camera-programvaran öppnas, så öppnas sidan Connect to a Camera.

Om en kamera redan är ansluten öppnas sidan med kamerans synfält när programvaran startas. Välj knappen Connection på huvudsidan för att komma till sidan Connect to a camera där du kan kontrollera anslutningsstatus.Nr

Komponent

Device: Kamerans namn.

Serial Number: Står angivet på kameravagnens typskylt.

Status: Enhetens tillgänglighet.

Connect/Disconnect: Inleder/avslutar anslutning av kameran till Brainlabs navigeringsstation.

Kamerans statusStatus

Förklaring

Available (Last used)

Kameran är tillgänglig för anslutning. Detta är den kamera som senast var ansluten till den Brainlab navigeringsstation som du använder.

Available

Kameran är tillgänglig för anslutning.

Connected

Kameran är ansluten till Brainlabs navigeringsstation.

Occupied

Kameran är ansluten till en annan Brainlab navigeringsstation och är inte tillgänglig.

Selected

Kameran var ansluten, men anslutningen bröts. Kameran är fortfarande vald för användning.

Återanslut kameran för att återupprätta anslutningen.

Felsökning av kamerans anslutning

Programvaran Camera används för att ansluta kameran till Brainlab navigeringsstation via sjukhusets nätverk.

Om det uppstår problem (t.ex. att anslutning inte går att upprätta, anslutningen bryts, spårdata är korrupta) ska du kontrollera kamerans status på sidan Connect to a Camera.

Om du inte kan ansluta via sjukhusets nätverk ska du ansluta kameran direkt till Brainlabs navigeringsstation med hjälp av en LAN-kabel.

När kameran ansluts direkt via LAN-kabel öppnas kamerans synfält vid start (istället för sidan Connect to a camera).

Art. nr 60920-18SV

Uitgiftedatum: 2020-06-18