Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor medische hulpmiddelen.

Art-Nr.: 60920-18NL

Uitgiftedatum: 2020-06-18