Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

De camera aansluiten

Camera opstellen

Sluit de camera aan op het Brainlab Navigation Station nadat de camera in de operatiekamer is opgesteld.

Beperkingen van de ziekenhuisnetwerkverbinding

Voor sommige installaties kunt u de camera aansluiten op een Brainlab Navigation Station via het ziekenhuisnetwerk met behulp van een LAN-verbinding. Deze optie is afhankelijk van de geïnstalleerde camera en de lokale beperkingen. Als een LAN-verbinding in uw regio niet is goedgekeurd, dan is de functie niet beschikbaar.

Neem contact op met de klantenservice van Brainlab voor informatie over beperkingen in uw regio of beperkingen van de geïnstalleerde camera.

Camera selecteren

Als er geen camera is aangesloten bij het openen van de Camera-software, dan verschijnt de pagina Connect to a Camera.

Als er al verbinding met een camera is, dan verschijnt bij het starten van de software de pagina met het zichtveld van de camera. Selecteer Connection op de startpagina om de pagina Connect to a Camera te openen waar u de verbindingsstatus kunt controleren.Nr.

Component

Device: naam van de camera

Serial Number: dit nummer staat op de typeplaatje van de camerawagen

Status: beschikbaarheid van het apparaat

Connect/Disconnect: hiermee wordt de verbinding van de camera met het Brainlab Navigation Station gestart/beëindigd

CamerastatusStatus

Verklaring

Available (Last used)

De camera is beschikbaar voor verbinding. Dit is de camera die het laatst op het Brainlab Navigation Station dat u gebruikt, aangesloten is geweest.

Available

De camera is beschikbaar voor verbinding.

Connected

De camera heeft verbinding met het Brainlab Navigation Station.

Occupied

De camera is aangesloten op een ander Brainlab Navigation Station en is niet beschikbaar.

Selected

De camera was aangesloten, maar de verbinding is verbroken. De camera is nog steeds geselecteerd voor gebruik.

Sluit de camera opnieuw aan om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Problemen met de cameraverbinding oplossen

De Camera-software wordt gebruikt om de camera aan te sluiten op uw navigatiesysteem van Brainlab via het ziekenhuisnetwerk.

Controleer in geval van problemen (bijv. er kan geen verbinding worden gemaakt, de verbinding is onderbroken, trackinggegevens zijn beschadigd) de camerastatus op de pagina Connect to a Camera.

Als u geen verbinding kunt maken via het ziekenhuisnetwerk, sluit de camera dan rechtstreeks aan op het Brainlab Navigation Station met behulp van een LAN-kabel.

Wanneer de camera rechtstreeks is aangesloten met behulp van de LAN-kabel, dan verschijnt het zichtveld van de camera bij het opstarten (in plaats van de pagina Connect to a Camera).

Art-Nr.: 60920-18NL

Uitgiftedatum: 2020-06-18