Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

Tilkobling av kameraet

Kameraoppsett

Når kameraet er satt opp i operasjonsstuen, kan det kobles til Brainlab-navigeringsstasjonen.

Begrensninger på forbindelsen til sykehusnettverket

På enkelte installasjoner kan du koble kameraet til Brainlab-navigeringsstasjonen via sykehusets nettverksforbindelse. Dette alternativet avhenger av det installerte kameraet og lokale begrensninger. Hvis LAN-tilkobling ikke er godkjent i ditt område, er funksjonen ikke tilgjengelig.

Kontakt Brainlab support for å få mer informasjon om begrensninger i ditt område eller begrensninger for det installerte kameraet.

Valg av kamera

Hvis ingen kameraer er tilkoblet når du åpner Camera-programvaren, åpnes siden Connect to a Camera.

Hvis en kameratilkobling er opprettet allerede, åpnes siden med kameraets synsfelt når du starter programvaren. Velg Connection-knappen på hovedsiden for å åpne siden Connect to a Camera, der du kan kontrollere tilkoblingsstatusen.Nr.

Komponent

Device: Kameranavn.

Serial Number: Trykt på typeskiltet på kameravognen.

Status: Enhetens tilgjengelighet.

Connect/Disconnect: Starter/avslutter tilkobling av kameraet til Brainlab-navigeringsstasjonen.

KamerastatusStatus

Forklaring

Available (Last used)

Kameraet er tilgjengelig for tilkobling. Dette er det kameraet som sist var tilkoblet den Brainlab-navigeringsstasjonen du bruker.

Available

Kameraet er tilgjengelig for tilkobling.

Connected

Kameraet er tilkoblet Brainlab-navigeringsstasjonen.

Occupied

Kameraet er tilkoblet en annen Brainlab-navigeringsstasjon.

Selected

Kameraet ble koblet til, men tilkoblingen ble brutt. Kameraet er fortsatt valgt for bruk.

Koble kameraet til på nytt for å gjenopprette tilkoblingen.

Feilsøke kameratilkoblingen

Camera-programvaren brukes til å koble kameraet til Brainlab-navigeringsstasjonen via sykehusnettverket.

Dersom det oppstår problemer (f.eks. at en tilkobling ikke kan opprettes, tilkoblingen avbrytes, sporingsdata er skadet), må du kontrollere kamerastatusen på siden Connect to a Camera.

Hvis du ikke kan koble til via sykehusnettverket, må du koble kameraet direkte til Brainlab-navigeringsstasjonen ved bruk av en LAN-kabel.

Når kameraet er direkte tilkoblet via en LAN-kabel, åpnes kameraets synsfelt ved oppstart (istedenfor siden Connect to a Camera).

Art. nr. 60920-18NO

Uitgiftedatum: 2020-06-18