Trajectory Planning

Satura rādītājs

Neúspěšná lokalizace

Pokud se nepodařilo lokalizovat žádné řezy:

Krok

1.

Zkontrolujte přiřazený lokalizátor.

2.

Pokud byl zvolen nesprávný lokalizátor, přiřaďte správný lokalizátor a opakujte lokalizaci.

3.

Začněte kroky podle obecného pracovního postupu, které jsou popsány výše.

Číslo výrobku: 60919-57CS

Izdošanas datums: 2019-05-09