Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Avsedd användning

Indikationer för användning

Indikationerna för användning definieras i användarhandboken för programvara till IGS-systemet som använder Intraoperative Structure Update t.ex. Cranial.

Rimlighetsgranskning

Varning

Ansvar

Varning

Elektriska system för medicinskt bruk

För information om konfigurationen av medicinska elektriska system, se aktuell Användarhandbok för system och Teknisk användarhandbok.

Instruments kontakt med hjärnvävnad och ryggmärgsvätska

Varning
Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10